KONTROLCÜLER

 Tamamlandığında, New York’taki bir iş adamının talimatları dikte etmesi ve bunları hemen Londra’daki veya başka yerdeki ofisinde yazdırması mümkün olacaktır. Mevcut teçhizata ne olursa olsun herhangi bir değişiklik yapmadan, masasından telefon edip dünyadaki herhangi bir telefon abonesi ile konuşabilecek. Bir saatten daha büyük olmayan ucuz bir alet, taşıyıcılarının herhangi bir yerde, denizde veya karada, müzik veya şarkıda, bir siyasi liderin konuşmasında, seçkin bir bilim adamının açıklamalarında veya güçlü bir papazın vaazına erişebilmesini sağlar. Aynı şekilde herhangi bir resim, karakter, çizim veya baskıyı bir yerden başka bir yere aktarabilirsiniz. Bu türden milyonlarca alet tek bir santralden çalıştırılabilir. Bununla birlikte, her şeyden önemlisi, kablolara gerek kalmaksızın güç nakledilebilenecek.

-Nikola TESLA, 1908; “Kablosuz Sanat Üzerine”